Privacy

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten met Tarasia Collections.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tarasia Collections kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Tarasia Collections, en/of omdat u deze deelt door het invullen van uw e-mail adres op onze website.

De persoonsgegevens die bij Tarasia Collections kunnen worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adres
  • Uw woonplaats
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Aanvullende informatie indien nodig voor de specifieke dienst waarvan u wenst gebruik te maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarvoor heeft Tarasia Collections deze gegevens nodig?

Tarasia Collections verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen. Zowel telefonisch, of schriftelijk (per e-mail en/of per post).

Daarnaast kan Tarasia Collections uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een opdracht indien met u overeengekomen. Doorgaans bestaande uit commerciƫle dienstverlening.

Hoelang Tarasia Collections uw gegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@tarasiacollections.nl

Delen met derden

We delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Dreamcatcher Sieraden verzamelt cookies om te kijken hoe onze website wordt gebruikt, en om deze te optimaliseren waar nodig. Uw cookie voorkeuren kunt u altijd bewerken door hieronder op: “Cookies bewerken” te klikken.
Cookies bewerken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Bezoekers van de website van Snelfunderen hebben het recht hun eigen persoonsgegevens in te zien, dan wel te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden naar info@tarasiacollections.nl. Wij reageren hier uiterlijk binnen 14 dagen op.

Hoe Tarasia Collections persoonsgegevens beveiligt

De bescherming van uw gegevens nemen wij serieus. En zorgen voor passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang en andere zaken tegen te gaan. Zo is de website van Tarasia Collections voorzien van een SSL certificaat. Dit houdt in dat al het verkeer via een beveiligde verbinding plaats vindt.

Mocht u het idee hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met info@tarasiacollections.nl

Contact

www.dreamcatcher-sieraden.nl is een website van Tarasia Collections.

Tarasia Collections is te bereiken met de volgende gegevens:

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 61279722
E-mailadres: info@tarasiacollections.nl